93 798 96 11
info@gestoriabarcelo.com

Es redueix a 5 anys el termini per reclamar un deute

L’informem que des del passat 7 d’octubre de 2015, s’ha reduït de 15 a 5 anys el termini que té per reclamar un deute, així com les obligacions derivades d’una relació mercantil, comercial o de prestació de serveis quan existeix un contracte i quan la llei no especifiqui un termini concret. Són nombroses les relacions jurídiques que es podran veure afectades per aquest canvi, per la qual cosa si té algun dubte sobre aquest tema, no dubti a consultar-nos.

[ »Ampliar]

Com l’afectarà davant Hisenda l’aprovació de la reforma de la Llei General Tributaria? L’hi expliquem en 5 claus

Entre les principals novetats de la reforma figura la que permet donar publicitat de llistats de morosos amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagats en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, o l’ampliació del termini de la inspecció a 18 mesos i la possibilitat comprovar les obligacions tributàries encara en el cas d’exercicis prescrits.

[ »Ampliar]

Els autònoms poden deduir les despeses de subministraments del seu habitatge on exerceix l’activitat

Així ho ha assenyalat el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en contra del criteri que fins ara tenia Hisenda. Ara, i amb caràcter vinculant per a totes les Administracions d’Hisenda, s’estableix que els autònoms tenen dret a deduir les seves despeses de telèfon, aigua, llum, gas i altres subministraments, compartits amb la resta de l’habitatge habitual. Donats els dubtes que encara es puguin suscitar respecte a la determinació de la quantia proporcional deduïble d’aquestes despeses, li recomanem que es deixi assessorar pel nostre departament fiscal.

[ »Ampliar]

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Li recordem que si vostè és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot modificar aquesta quantia dos cops al llarg de l’any.

Abans de l’1 de novembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé, abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de juliol de l’any en qüestió. Per aquest motiu si pensa canviar la seva cotització té fins al 31 d’octubre de 2015 per fer-ho.

[ »Ampliar]

Contractar assegurances amb els bancs quan demanem un préstec, hi estic obligat?

Els bancs no poden obligar a cap persona ni a cap empresa a contractar una assegurança quan li ven altres productes financers com, per exemple, una hipoteca. Una cosa que, encara que està prohibit per llei, desconeix la immensa majoria dels clients. L’única assegurança que és obligatòria és l’assegurança de danys. I, en qualsevol cas, no és necessari contractar-la amb l’entitat asseguradora que assenyali el banc, ja que també és vàlida una assegurança signada amb qualsevol altra asseguradora, sempre que cobreixi el valor de taxació de l’immoble (exclòs el valor del sòl).

[ »Ampliar]

Sap que pot reclamar una factura impagada al notari sense haver d’acudir als tribunals?

Amb la nova normativa de reforma notarial, pot reclamar davant notari, sense necessitat d’acudir als tribunals, factures de qualsevol import (sempre que el deutor no sigui un consumidor). El requeriment de pagament l’ha de fer un notari del domicili del deutor, al que cal aportar la documentació que acredita el deute (com una factura, una comanda i l’albarà signat pel seu client, etc.).

[ »Ampliar]

Les claus que ha de conèixer de la nova regulació de treball autònom per afavorir l’autoocupació

Entre altres novetats, s’amplia la tarifa plana per als autònoms que iniciïn la seva activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d’altri; l’edat ja no serà un requisit a tenir en compte per a aquells emprenedors que desitgen capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació amb la finalitat de sufragar tant la inversió com les despeses inicials de l’obertura del seu negoci i els més grans de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb la seva alta en el RETA.

[ »Ampliar]

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a tributar per l’impost sobre societats a partir del pròxim 1 de Gener de 2016

A partir de 2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil tributaran en l’impost sobre societats. No obstant això, s’ha previst legalment un règim transitori que habilita la possibilitat que els socis d’aquestes entitats en promoguin la dissolució i liquidació durant els 6 primers mesos de 2016, operació a la qual se li atorga un règim d’exempció fiscal o diferiment d’impostos.

[ »Ampliar]

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies