93 798 96 11
info@gestoriabarcelo.com

Les claus de la nova Llei contra el frau fiscal

Al BOE del 10 de juliol de 2021, s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent importància, en l’àmbit tributari, i que afecten la gran majoria d’impostos estatals. Entre aquestes mesures destaquen la modificació en la transparència fiscal internacional, la modificació del règim de les SICAV, i de la tributació de les SOCIMI, la substitució del valor real pel valor de referència del cadastre en els impostos patrimonials, la modificació en la regulació relativa a la reducció del 60% aplicable als rendiments del capital immobiliari derivats de l’arrendament d’habitatges, modificacions en la tributació de les assegurances de vida en l’IRPF i en l’IP, tributació dels pactes successoris i s’introdueixen també nombroses modificacions en la Llei General Tributària, amb afectació als recàrrecs per extemporaneïtat, als interessos de demora, l’obligació d’informar de béns i drets a l’estranger la informació sobre criptomonedes o l’autorització judicial per a l’entrada al domicili dels obligats tributaris. També convé destacar la modificació en la prohibició dels pagaments en efectiu i, en concret, en la reducció dels imports límits anteriorment vigents (de 2.500 euros a 1.000 euros).

[ »Ampliar]

Protocol d’actuació per a treballadors autònoms davant el COVID-19. Incapacitat temporal

En cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral, pel virus COVID-19, cal seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots els casos. Ha de sol·licitar el pagament directe de la prestació d’IT davant la seva mútua d’accidents. Nosaltres podem assessorar-los i ajudar-los en la seva tramitació.

[ »Ampliar]

Mesures laborals urgents del Reial decret llei 8/2020 per fer front a l’impacte del COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim a continuació les principals mesures laborals, destacant mesures de flexibilització per als ERTOS, foment del teletreball, adaptació de l’horari i reducció de jornada, i per als autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica [ »Ampliar]

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES EN QUANT A LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADES DEL CORONAVIRUS

Pel que fa a les últimes notícies publicades en els mitjans de comunicació, volem informar-vos de què es considera una baixa laboral per coronavirus.

Els períodes d’aïllament i de contagi de la malaltia, als efectes de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, es consideren situacions assimilades a accident de treball.

L’assistència sanitària segueix depenent del servei públic de salut, no de la mútua.

Se seguiran estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i per les diferents conselleries de Salut.

 

IMPORTANT:

  • Per accedir a la prestació econòmica d’incapacitat temporal es necessita la baixa mèdica, tant si és aïllament o malaltia.
  • Atès que la data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2020 és el 12-3-2020, no s’assumeixen com a casos d’accident de treball els processos anteriors a aquesta data.
  • La baixa, comunicat de confirmació i l’alta mèdica, corresponen al Servei públic de salut, no a la mútua.
  • Per accedir a la prestació cal estar d’alta a la Seguretat Social a la data prèvia a l’aïllament o la malaltia.

 

COMUNICACIONS DE LES BAIXES, CONFIRMACIONS i ALTES A LA GESTORIA:

  • Com a mesura de prevenció, s’enviaran preferentment per e-mail o fax.

 

Atentament,

 

ÀREA LABORAL

GESTORIA BARCELÓ

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU (Gestoria Barceló)

Veig tot el negre al cel,
veig com em mira la lluna
veig com brillen els estels,
i no sóc astronauta de coet
ni una diminuta gota de pluja.
 
Només sé que avui és Nadal
i la nit té la màgia d’un gran mirall…
Isabel Barriel

Hisenda urgeix a les empreses a preparar-se per a un Brexit dur. Quins són els seus efectes fiscals?

Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que es consideraran exportacions o importacions el que abans eren operacions intracomunitàries entre el Regne Unit i la resta dels països pertanyents a la UE.

[ »Ampliar]

Elevació de la renda per millores en l’arrendament d’un immoble

D’acord amb la Llei d’arrendament urbans (LAU), l’arrendador/propietari podrà elevar la renda anual del contracte d’arrendament (excepte pacte en contra), quan faci obres de millora després del cinquè any (o del setè si l’arrendador és persona jurídica).

[ »Ampliar]

Hisenda envia cartes a pimes i autònoms avisant de “inconsistències” tributàries

Moltes empreses estan rebent comunicacions d’Hisenda en les quals es comparen ràtios de la seva activitat amb els del seu sector i se’ls adverteix que l’existència de diferències podria motivar l’inici d’una comprovació. Li expliquem com actuar en aquests casos…

[ »Ampliar]

Notificacions d’Hisenda durant les vacances d’estiu

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recórrer a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents.

[ »Ampliar]

L’IVA en les bestretes de clients

Quan es rep una bestreta, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura.

[ »Ampliar]

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies